“Jak dosáhnout udržitelných výsledků prostřednictvím dodavatelských řetězců s pomocí normy ISO 20400” translated by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

View all Articles

“ Detailní průvodce pokyny ISO 20400: udržitelné nakupování, vytvořený pro organizaci IEMA, největší světový profesionální institut udržitelnosti. Průvodce připravil Shaun McCarthy, vedoucí britské delegace pro vytváření těchto pokynů ISO. Průvodce je užitečný pro všechny, kteří zvažují využití pokynů ISO 20400 pro nastavení své nákupní politiky, před tím, než si ISO zakoupí.“

“Jak dosáhnout udržitelných výsledků prostřednictvím dodavatelských řetězců s pomocí normy ISO 20400” translated by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic